Impressum / Disclaimer
©
Het zonder toestemming kopiëren van afbeeldingen en teksten is verboden! Respecteer het auteursrecht!
Impressum/Copyright
NEDERLANDS:  Alle rechten zijn voorbehouden. Teksten, afbeeldingen en logo’s alsook alle andere  inhouden die via de website of bijbehorende media worden weergegeven, vallen onder de bescherming door het auteursrecht en andere beschermende wetsartikels.  Verveelvoudiging, verandering of gebruik van de voornoemde inhouden in welke vorm  dan ook is zonder voorafgaande toestemming door een medewerker van Cruiseschepen  in Antwerpen niet toegelaten. Dit geldt ook voor afbeeldingen zonder watermerk. Wie media van de website wil gebruiken voor een eigen project kan contact opnemen met ons via cruiseantwerpen@gmail.com
Disclaimer
NEDERLANDS:  Cruiseschepen in Antwerpen is een website die informatie aanbiedt over Antwerpen als cruisehaven. Er wordt vanuit gegaan dat de gepresenteerde informatie correct is.  Cruiseschepen in Antwerpen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele  fouten. Persoonlijke gevens die doorgegeven worden aan onze medewerkers, via bijvoorbeeld e- mail, zijn strikt vertrouwelijk en worden niet doorgespeeld aan derden. Cruiseschepen in Antwerpen is een privéinitiatief en is op geen enkele manier verbonden met de Stad Antwerpen of de Haven van Antwerpen. De hierboven vernoemde informatie kan ten allen tijden gewijzigd worden.
© 2017 Cruiseschepen in Antwerpen All rights reserved -                   
Copying images and texts without permission is prohibited! Respect copyright!
ENGLISH: All rights reserved. All texts, imagery, logos and other content that is displayed on the  website or accompanying media fall under the protection of the copyright law and other protecting sections of the law. Duplicating, altering or usage of the afore-mentioned  content in any form is not permitted without preceding permission by a member of the staff of Cruise Ships in Antwerp. This also concerns images without a visible watermark. When you would like to use our media for a project you can always contact us at cruiseantwerpen@gmail.com
ENGLISH: Cruise Ships in Antwerp is a website that offers information about Antwerp as a cruise  port. The presented information is believed to be correct. Cruise Ships in Antwerp cannot be held responsible for  potential mistakes. Personal data that are passed on to our staff members, for example by e-mail, are strictly confidential and will not be passed on to a third party. Cruise Ships in Antwerp is a private initiative and has no connection whatsoever with the City of Antwerp or the Port of Antwerp. The above-mentioned information can be altered at any given moment.
Free counters!